วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย 3วัน1คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201133
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย 3วัน1คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่– ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว– หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง – บ้านรักไท - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – บ้านจ่าโบ – สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ห้วยน้ำดัง – วัดพระสิงห์ – ซื้อของฝาก
ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว พระธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง ถนนคนเดินปาย จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 63 - 28 มี.ค. 64 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 13,999 15,999 แสดง - 8
Sold Out
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 8,888 10,888 แสดง - 8
Sold Out
13 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
24 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 12,999 14,999 แสดง - 8
Sold Out
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 8,888 10,888 แสดง - 8
Sold Out
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 8,888 10,888 แสดง - 8
Sold Out
Powered by