วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 5วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201106
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 5วัน2คืน

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่– ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว– หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง – บ้านรักไท - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – บ้านจ่าโบ – สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ห้วยน้ำดัง – วัดพระสิงห์ – ซื้อของฝาก
ถนนคนเดินปาย
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 63 - 14 เม.ย. 64 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
10 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by