วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อัมพวา 1 วัน
ทัวร์โค้ด
SKYH201087
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์อัมพวา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
กรุงเทพ-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม)-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-ค่ายบางกุ้ง- ตลาดน้ำอัมพวา-กรุงเทพ
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 (19 ช่วงวันเดินทาง)
1 วัน 1 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
19 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 1 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
2 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by