ตั๋วเครื่องบินการบินไทย
ReadyPlanet.com
<a href="https://line.me/R/ti/p/%40szv9265w"><img height="36" border="0" alt="เพิ่มเพื่อน" src="https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png"></a>
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Thai Airways (TG)

  

จองตั๋วออนไลน์

 

                                                                                   

 

 

 

THAI MARKET PLACE

สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 -18 กันยายน 2560 เท่านั้น

สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 – 31 มกราคม 2561

ไม่อนุญาตให้เดินทางในระหว่าง วันที่ 12 -15 ตุลาคม 2560 , 20 -29 ตุลาคม 2560 , 02 -05 พฤศจิกายน 2560, 01 - 05 ธันวาคม 2560 , 08 - 11 ธันวาคม 2560 , 29ธันวาคม - 01 มกราคม 2561

 

Routing

FARE / THB

เชียงใหม่

1,000.-

กระบี่

1,000.-

ภูเก็ต

1,200.-

 

 

Conditions

-  ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

-  เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าธรรมเนียม 1,500.- บาท

-  ไม่สามารถคืนตั๋วได้

-  เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 

 

THAI MARKET PLACE @CENTRAL WORLD

Ticketing Date: 14 SEP 17 – 18 SEP 17
Departure date: 14 SEP 17 – 31 MAR 18
Last Departure date: 30MAR17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

HONG KONG

5,460.-

2 Days / 14 Days

FUKUOKA

14,410.-

2 Days / 14 Days

NARITA

15,560.-

2 Days / 14 Days

HANEDA

15,560.-

2 Days / 14 Days

OSAKA

15,560.-

2 Days / 14 Days

NAGOYA

15,560.-

2 Days / 14 Days

SAPPORO

16,630.-

2 Days / 14 Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

EARLYBIRD _ THAI MARKET PLACE @ CENTRAL WORLD

Ticketing Date: 14 SEP 17 – 18 SEP 17
Departure date: 14 MAY 18 – 31 JUL 18
Last Departure date: 31 JUL 18

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

HONG KONG

4,400.-

2 Days / 14 Days

TAIPEI

8,400.-

2 Days / 14 Days

SINGAPORE

4,400.-

2 Days / 14 Days

FUKUOKA

13,500.-

2 Days / 14 Days

NARITA

13,900.-

2 Days / 14 Days

HANEDA

13,900.-

2 Days / 14 Days

OSAKA

13,900.-

2 Days / 14 Days

NAGOYA

13,900.-

2 Days / 14 Days

SAPPORO

15,000.-

2 Days / 14 Days

SYDNEY

18,000.-

3 Days / 21 Days

MELBOURNE

18,000.-

3 Days / 21 Days

BRISBANE

18,000.-

3 Days / 21 Days

PERTH

15,000.-

3 Days / 21 Days

LONDON

22,000.-

3 Days / 21 Days

FRANKFURT

22,000.-

3 Days / 21 Days

ZURICH

22,000.-

3 Days / 21 Days

MUNICH

21,000.-

3 Days / 21 Days

BRUSSELS

21,000.-

3 Days / 21 Days

VIENNA

21,000.-

3 Days / 21 Days

ROME

21,000.-

3 Days / 21 Days

MILAN

21,000.-

3 Days / 21 Days

COPENHAGEN

21,000.-

3 Days / 21 Days

STOCKHOLM

21,000.-

3 Days / 21 Days

OSLO

21,000.-

3 Days / 21 Days

MOSCOW

19,000.-

3 Days / 21 Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

 

 

INAUGURAL FLIGHT TO KHH

Ticketing  Date:   05SEP17-15OCT17

 Departure date:   01OCT17-20DEC17

Last Departure date:  20DEC17

 

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

KHH KAOHSIUNG

8700.-

2 Day / 1 Month

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

HELLO AUSTRIA

Ticketing Date: 01AUG17 - 31OCT17

Departure date: 16NOV17 - 24DEC17
Last Departure date:
24DEC17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

VIENNA (VIE)

25,000.-

3 Day / 21Days

GRAZ (GRZ)

28,500.-

3 Day / 21Days

INNSBRUCK (INN)

28,500.-

3 Day / 21Days

LINZ (LNZ)

28,500.-

3 Day / 21Days

SALZBURG (SZG)

28,500.-

3 Day / 21Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 HELLO VIENNA GV2

 Ticketing Date: 01AUG17 – 31OCT17

Departure date: 16NOV17 – 30NOV17
Last Departure date:
30NOV17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

VIENNA (VIE)

20,900.-

3 Day / 21Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

HELLO INDOCHINA & MYANMAR

Ticketing Date: 17JUL17 - 30SEP17
Departure date:
17JUL17 - 30SEP17
Last Departure date:
30SEP17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

BKK - RGN - BKK

4,500.-

1 Day / 14 Days

BKK - SGN/HAN - BKK

4,500.-

1 Day / 14 Days

BKK - PNH/VTE - BKK

4,500.-

1 Day / 14 Days

BKK - REP - BKK

4,500.-

1 Day / 14 Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

 JAPAN 2 GETHER

Ticketing Date: 12Jun17-31Aug17
Departure date: 12Jun17 – 30Sep17
Last Departure date: 30Sep17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

BKK – (TG 676/660)-TYO - BKK

16,490.-

14 Days

BKK – (TG 672)- OSA - BKK

16,490.-

14 Days

BKK – (TG646)- NGO - BKK

16,490.-

14 Days

BKK – FUK -BKK

15,460.-

14 Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 

 


 

JAPAN 4 FRIENDS

Ticketing Date: 12Jun17-31Aug17
Departure date: 12Jun17 – 30Sep17
Last Departure date: 30Sep17

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

BKK – (TG 676/660)-TYO - BKK

15,000.-

14 Days

BKK – (TG 672)- OSA - BKK

15,000.-

14 Days

BKK – (TG646)- NGO - BKK

15,000.-

14 Days

BKK – FUK -BKK

14,000.-

14 Days

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

 Advance purchase 30 days

***ราคาช่วง LOW SEASON***

06MAY-31MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, NOV, 06DEC-24DEC, JAN,

FEB, MAR, 01APR-04APR, 14APR-30APR

ROUTING…

               FARE / THB

KUNMING

6,500.-

HONG KONG

6,850.-

GUANGZHOU

8,100.-

TAIPEI

9,700.-

SHANGHAI

12,110.-

BEIJING

12,500.-

SEOUL

14,000.-

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน


Advance purchase 45 days

***ราคาช่วง LOW SEASON***

MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, 01DEC-24DEC, FEB, MAR, APR

ROUTING…

               FARE / THB

PERTH

16,850.-

SYDNEY

20,500.-

MELBOURNE

20,500.-

BRISBANE

20,500.-

AUCKLAND

25,500.-

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน


 

Advance purchase 60 days

***ราคาช่วง LOW SEASON***

MAY, JUN, AUG, SEP, OCT, NOV, 01DEC-24DEC, JAN, FEB, MAR, 01APR-04APR, 14APR-30APR

ROUTING…

               FARE / THB

LONDON

27,000.-

FRANKFURT

27,000.-

PARIS

27,000.-

ZURICH

27,000.-

ROME

27,000.-

MILAN

27,000.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

เที่ยวสบาย กับการบินไทย

สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560
วันสุดท้ายที่สามารถเดินทางได้ คือ 30 กันยายน 2560

กรุงเทพ ฯ

ราคาบัตรฯ เที่ยวเดียว

WEEKDAY ( MON - THU )

WEEKEND ( FRI - SUN )

เชียงใหม่

1,300.-

1,500.-

ภูเก็ต

1,800.-

2,000.-

กระบี่

1,600.-

1,800.-

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

- เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

- คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 

ชื่อ - สกุล :
เมืองต้นทาง :
เมืองปลายทาง :
การเดินทาง :
วันเดินทางขาไป :
วันเดินทางขากลับ :
ระดับชั้น :
จำนวนผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้โดยสาร (เด็ก 2 - 11 ปี) :
เบอร์โทรติดต่อ :
E-mail :โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR MACAU (NX) article
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน EL AL ISRAEL AIRLINES ( LY )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR CANADA ( AC )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES ( UL )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน OMAN AIR (WY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR INDIA (AI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (KL)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน JET AIRWAYS (9W)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR CHINA (CA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AMERICAN AIRLINES (AA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR FRANCE (AF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Qatar Airways (QR) article
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน EGYPT AIR (MS)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KOREAN AIR (KE)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES (PR)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน FINNAIR (AY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน BRITISH AIRWAYS (BA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน GULF AIR (GF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR MADAGASCAR (MD)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Qantas Airways (QF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Kenya Airways (KQ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Bangkok Airways (PG)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Emirates (EK)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ASIANA AIRLINES ( OZ )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน SIAM AIR TRANSPORT (O8)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (NH)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Eva Air (BR)