โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินอีวีเอแอร์ ตั๋วอีวีเอแอร์ราคาพิเศษ
ReadyPlanet.com
<a href="https://line.me/R/ti/p/%40szv9265w"><img height="36" border="0" alt="เพิ่มเพื่อน" src="https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png"></a>
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Eva Air (BR)

 

จองตั๋วออนไลน์

 

 

 

WORKER FARE FIXED FLIGHT BR206

ISSUING DATE  : 20SEP-04OCT’17

TRAVELING DATE : 20SEP-06OCT’17

 

Bangkok To…

Promotion Fare

เที่ยวเดียว (One Way)

TAIPEI

3800.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางกรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋วเต็มใบมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 

WORKER FARE ANY FLIGHT 2017

ISSUING DATE  : 20SEP’17-31JAN’18

TRAVELING DATE : 20SEP’17-31MAY’18

 

Bangkok To…

Promotion Fare

เที่ยวเดียว (One Way)

TAIPEI

4500.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

เปลี่ยนวันเดินทางกรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋วเต็มใบมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 

 

 

USA/CA: FIX FLT BR206 PROMOTION 2017

ISSUING DATE  : 05SEP-31OCT17

TRAVELING DATE FOR OUTBOUND SECTOR;

LOW SEASON:  05SEP17-17DEC17/11JAN18-05APR18/18APR18-24JUN18

HIGH SEASON: 18DEC17-10JAN18/06APR18-17APR18/25JUN18-31AUG18

Bangkok To…

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

LAX LOS ANGELES

20500.-

25000.-

SFO SAN FRANCISCO

20500.-

25000.-

SEA SEATTLE

28000.-

29500.-

NYC NEW YORK

23500.-

27500.-

 

ADVP PROMOTION (60D)

ISSUING DATE  : 05SEP-31OCT17

TRAVELING DATE FOR OUTBOUND SECTOR;

LOW SEASON:  05NOV17-17DEC17/11JAN18-05APR18/18APR18-24JUN18

HIGH SEASON: 18DEC17-10JAN18/06APR18-17APR18/25JUN18-31AUG18

 

Bangkok To…

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

LAX LOS ANGELES

18500.-

23000.-

SFO SAN FRANCISCO

18500.-

23000.-

SEA SEATTLE

26000.-

27500.-

NYC NEW YORK

22500.-

25000.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

ต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนบิน 60 วัน

ตั๋วมีอายุ 3 เดือนนับจากวันเดินทาง

เปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋วเต็มใบมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน
 

USA/CA: PROMOTION 2017

ISSUING DATE  : 05SEP-31OCT17

TRAVELING DATE FOR OUTBOUND SECTOR;

LOW SEASON:  05SEP17-17DEC17/11JAN18-05APR18/18APR18-24JUN18

HIGH SEASON: 18DEC17-10JAN18/06APR18-17APR18/25JUN18-31AUG18

Bangkok To…

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

LAX LOS ANGELES

21500.-

26000.-

SFO SAN FRANCISCO

21500.-

26000.-

SEA SEATTLE

29000.-

30500.-

NYC NEW YORK

24500.-

28500.-

HOU HOUSTON

33500.-

36500.-

CHI CHICAGO

28500.-

31500.-

YVR VANCOUVER

20000.-

24500.-

YTO TORONTO

30000.-

33000.-

 

ADVP PROMOTION (60D)

ISSUING DATE  : 05SEP-31OCT17

TRAVELING DATE FOR OUTBOUND SECTOR;

LOW SEASON:  05NOV17-17DEC17/11JAN18-05APR18/18APR18-24JUN18

HIGH SEASON: 18DEC17-10JAN18/06APR18-17APR18/25JUN18-31AUG18

Bangkok To…

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

LAX LOS ANGELES

19500.-

24000.-

SFO SAN FRANCISCO

19500.-

24000.-

SEA SEATTLE

27000.-

28500.-

NYC NEW YORK

23500.-

26000.-

HOU HOUSTON

30500.-

35000.-

CHI CHICAGO

27000.-

28500.-

YVR VANCOUVER

18000.-

23500.-

YTO TORONTO

29000.-

31500.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

ต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนบิน 60 วัน

ตั๋วมีอายุ 3 เดือนนับจากวันเดินทาง

เปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้กรุณาติดต่อพนักงาน

คืนตั๋วเต็มใบมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน


  

Europe Promotion Effective 01SEP17

1.EUROPE PROMOTION FARE (RBD D/T/Q/S/W)

Issuing Date : 01SEP17-31OCT17

Traveling Date for outbound sector;

LOW SEASON : 06SEP17-20DEC17/11JAN18-05APR18/20APR18-30APR18

HIGH SEASON : 01SEP17-05SEP17/21DEC17-10JAN18/06APR18-19APR18

 

ROUTE

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

BKK-VIE-BKK

14,500.-

19,500.-

BKK-LHR-BKK

15,500.-

18,000.-

BKK-AMS-BKK ,BKK-AMS-ZYZ/ZYR

16,500.-

24,400.-

BKK-TPE-CDG-TPEBKK

22,400.-

24,400.-

Conditions

- ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

- ตั๋วมีอายุ 3 เดือนนับจากวันเดินทาง

- จองตั๋วก่อนล่วงหน้า 45 วัน

- เปลี่ยนวันเดินทางคืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน


 

EUROPE GV2 PROMOTION

ISSUING DATE: 01SEP17-31OCT17

Traveling Date for outbound sector;

LOW SEASON:  06SEP17-20DEC17/11JAN18-05APR18/20APR18-30APR18

HIGH SEASON: 01SEP17-05SEP17/21DEC17-10JAN18/06APR18-19APR18

ROUTE

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

BKK-VIE-BKK

16,500.-

24,500.-

BKK-LHR-BKK

18,500.-

20,000.-

BKK-AMS-BKK 
BKK-AMS-ZYZ/ZYR

18,500.-

24,400.-

Conditions

- ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

- เปลี่ยนวันเดินทางคืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน
 

 

EUROPE GV2 PROMOTION

ISSUING DATE: 03AUG17-30SEP17

Traveling Date for outbound sector;

LOW SEASON:  06SEP17-20DEC17/11JAN18-05APR18/20APR18-30APR18

HIGH SEASON: 03AUG-05SEP17/21DEC17-10JAN18/06APR-19APR18

ROUTE

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

BKK-VIE-BKK

21,000.-

26,400.-

BKK-LHR-BKK

19,500.-

21,400.-

BKK-AMS-BKK 
BKK-AMS-ZYZ/ZYR

19,500.-

24,400.-

Conditions

- ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

- เปลี่ยนวันเดินทางคืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 

Europe Promotion Effective 03AUG17

1. EUROPE PROMOTION FARE (ADVP 60D)

ISSUING DATE  : 03AUG17-30SEP17

TRAVELING DATE FOR OUTBOUND SECTOR;

LOW SEASON:  06SEP17-20DEC17/11JAN18-05APR18/20APR18-30APR18

HIGH SEASON: 03AUG-05SEP17/21DEC17-10JAN18/06APR-19APR18

Bangkok To…

Promotion Fare

LOW SEASON

HIGH SEASON

BKK-VIE-BKK

18,500.-

23,400.-

BKK-LHR-BKK

16,900.-

19,400.-

BKK-AMS-BKK BKK-AMS-ZYZ/ZYR

16,500.-

21,400.-

BKK-TPE-CDG-TPE-BKK

22,400.-

24,400.-

 

Conditions

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

ต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนบิน 60 วัน

ตั๋วมีอายุ 3 เดือนนับจากวันเดินทาง

เปลี่ยนวันเดินทางขากลับไม่มีค่าธรรมเนียม

คืนตั๋วเต็มใบมีค่าธรรมเนียม 5,000.-บาท 

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 

 


ชื่อ - สกุล :
เมืองต้นทาง :
เมืองปลายทาง :
การเดินทาง :
วันเดินทางขาไป :
วันเดินทางขากลับ :
ระดับชั้น :
จำนวนผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้โดยสาร (เด็ก 2 - 11 ปี) :
เบอร์โทรติดต่อ :
E-mail :โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR MACAU (NX) article
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน EL AL ISRAEL AIRLINES ( LY )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR CANADA ( AC )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES ( UL )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน OMAN AIR (WY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR INDIA (AI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (KL)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน JET AIRWAYS (9W)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR CHINA (CA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AMERICAN AIRLINES (AA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR FRANCE (AF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Qatar Airways (QR) article
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน EGYPT AIR (MS)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KOREAN AIR (KE)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES (PR)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน FINNAIR (AY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน BRITISH AIRWAYS (BA)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน GULF AIR (GF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน AIR MADAGASCAR (MD)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Qantas Airways (QF)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Kenya Airways (KQ)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Bangkok Airways (PG)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Emirates (EK)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ASIANA AIRLINES ( OZ )
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน SIAM AIR TRANSPORT (O8)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (NH)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Thai Airways (TG)