ตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ตั๋วเครื่องบินที่ถือวีซ่านักเรียน ตั๋วเครื่องบินนักเรียนแลกเปลี่ยน
ReadyPlanet.com
<a href="https://line.me/R/ti/p/%40szv9265w"><img height="36" border="0" alt="เพิ่มเพื่อน" src="https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png"></a>
ตั๋วเครื่องบินนักเรียน เอเซีย article

 

จองตั๋วออนไลน์


 

 


ตั๋วเครื่องบินนักเรียน เอเชีย 

ราคาตั๋วเครื่องบินทีถือวีซ่านักเรียน ( Student Visa) เดินทางไปเรียนยังเมืองสำคัญในเอเชีย

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน ประเทศ ญี่ปุ่น

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน ประเทศ จีน

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน ประเทศเกาหลี

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน ประเทศสิงคโปร์

  CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 01 JUNE 2017 - 31 DECEMBER 2017 (extended travel available for auto pricing 10 AUGUST 2017)

TRAVELLING PERIOD: 01 JUNE 2017 -extend till 30 SEPTEMBER 2018

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

Low Season

High Season

FUKUOKA

13,210.-

14,710.-

TOKYO HANEDA

13,210.-

14,710.-

OSAKA KANSAI

13,210.-

14,710.-

NAGOYA

13,210.-

14,710.-

TOKYO NARITA

13,210.-

14,710.-

OKINAWA

13,210.-

14,710.-

SAPPORO CHITOSE

18,610.-

20,110.-

JEJU

14,310.-

15,810.-

SEOUL INCHEON

14,310.-

15,810.-

BUSAN

14,310.-

15,810.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

 ตั๋วมีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 

  CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 01 JUNE 2017 - 31 DECEMBER 2017 (extended travel available for auto pricing 10 AUGUST 2017)

TRAVELLING PERIOD: 01 JUNE 2017 -extend till 30 SEPTEMBER 2018

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

Low Season

High season

SINGAPORE

5,930.-

6,880.-

KAOHSIUNG

8,600.-

9,550.-

TAICHUNG

8,600.-

9,550.-

TAIPEI

8,600.-

9,550.-

BEIJING

14,010.-

15,510.-

ZHENGZHOU

14,010.-

15,510.-

CHENGDU

14,010.-

15,510.-

DALIAN

14,010.-

15,510.-

FUZHOU

14,010.-

15,510.-

HANGZHOU

14,010.-

15,510.-

NINGBO

14,010.-

15,510.-

NANJING

14,010.-

15,510.-

SHANGHAI PUDONG

14,010.-

15,510.-

SHANGHAI HONGQIAO

14,010.-

15,510.-

QINGDAO

14,010.-

15,510.-

XI AN XIANYANG

14,010.-

15,510.-

CHONGQING

10,910.-

12,410.-

CHANGSHA

10,910.-

12,410.-

HAIKOU

10,910.-

12,410.-

SANYA

10,910.-

12,410.-

WENZHOU

10,910.-

12,410.-

WUHAN

10,910.-

12,410.-

GUANGZHOU

10,210.-

11,710.-

KUNMING

10,210.-

11,710.-

GUILIN

10,210.-

11,710.-

XIAMEN

10,210.-

11,710.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

 ตั๋วมีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 

 

 

 

 CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 15 MAY 2017 – 31 DECEMBER 2017

TRAVELLING PERIOD: 15 MAY 2017 – 30 APRIL 2018

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

Low Season

High season

SINGAPORE

5,930.-

6,880.-

KAOHSIUNG

8,600.-

9,550.-

TAICHUNG

8,600.-

9,550.-

TAIPEI

8,600.-

9,550.-

BEIJING

14,010.-

15,510.-

ZHENGZHOU

14,010.-

15,510.-

CHENGDU

14,010.-

15,510.-

DALIAN

14,010.-

15,510.-

FUZHOU

14,010.-

15,510.-

HANGZHOU

14,010.-

15,510.-

NINGBO

14,010.-

15,510.-

NANJING

14,010.-

15,510.-

SHANGHAI PUDONG

14,010.-

15,510.-

SHANGHAI HONGQIAO

14,010.-

15,510.-

QINGDAO

14,010.-

15,510.-

XI AN XIANYANG

14,010.-

15,510.-

CHONGQING

10,910.-

12,410.-

CHANGSHA

10,910.-

12,410.-

HAIKOU

10,910.-

12,410.-

SANYA

10,910.-

12,410.-

WENZHOU

10,910.-

12,410.-

WUHAN

10,910.-

12,410.-

GUANGZHOU

10,210.-

11,710.-

KUNMING

10,210.-

11,710.-

GUILIN

10,210.-

11,710.-

XIAMEN

10,210.-

11,710.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

 ตั๋วมีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 

 

CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 15 MAY 2017 – 31 DECEMBER 2017

TRAVELLING PERIOD: 15 MAY 2017 – 30 APRIL 2018

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

Low Season

High Season

FUKUOKA

13,210.-

14,710.-

TOKYO HANEDA

13,210.-

14,710.-

OSAKA KANSAI

13,210.-

14,710.-

NAGOYA

13,210.-

14,710.-

TOKYO NARITA

13,210.-

14,710.-

OKINAWA

13,210.-

14,710.-

SAPPORO CHITOSE

18,610.-

20,110.-

JEJU

14,310.-

15,810.-

SEOUL INCHEON

14,310.-

15,810.-

BUSAN

14,310.-

15,810.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

 ตั๋วมีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 

 

  CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 01 MARCH - 31 OCTOBER 2017

TRAVELLING PERIOD: 01 MARCH - 31 OCTOBER 2017

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

Low Season

High Season

FUKUOKA

17,720.-

19,220.-

TOKYO HANEDA

17,720.-

19,220.-

OSAKA KANSAI

17,720.-

19,220.-

NAGOYA

17,720.-

19,220.-

TOKYO NARITA

17,720.-

19,220.-

OKINAWA

17,720.-

19,220.-

SAPPORO CHITOSE

19,340.-

20,840.-

JEJU

15,350.-

16,850.-

SEOUL INCHEON

15,350.-

16,850.-

BUSAN

15,350.-

16,850.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

 - ตั๋วมีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


 

 

 

CX/KA Market "STUDENT"

SELLING PERIOD: 01 MARCH - 31 OCTOBER 2017

TRAVELLING PERIOD:  01 MARCH - 31 OCTOBER 2017

 

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

6 Month

1 Year

SINGAPORE

7,710.-

8,730.-

KAOHSIUNG

8,600.-

10,680.-

TAICHUNG

8,600.-

10,680.-

TAIPEI

8,600.-

10,680.-

BEIJING

14,010.-

16,680.-

ZHENGZHOU

14,010.-

16,680.-

CHENGDU

14,010.-

16,680.-

DALIAN

14,010.-

16,680.-

FUZHOU

14,010.-

16,680.-

HANGZHOU

14,010.-

16,680.-

NINGBO

14,010.-

16,680.-

NANJING

14,010.-

16,680.-

SHANGHAI PUDONG

14,010.-

16,680.-

SHANGHAI HONGQIAO

14,010.-

16,680.-

QINGDAO

14,010.-

16,680.-

XI AN XIANYANG

14,010.-

16,680.-

CHONGQING

11,820.-

13,350.-

CHANGSHA

11,820.-

13,350.-

HAIKOU

11,820.-

13,350.-

SANYA

11,820.-

13,350.-

WENZHOU

11,820.-

13,350.-

WUHAN

11,820.-

13,350.-

GUANGZHOU

10,210.-

11,630.-

KUNMING

10,210.-

11,630.-

GUILIN

10,210.-

11,630.-

XIAMEN

10,210.-

11,630.-

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  


 

 

 STUDENT FARES CHINA AIRLINES

TICKETING DATE 16 November 2016 – 30 June 2017

Outbound Traveling Date 16 November 2016 onwards

BANGKOK TO…

RT

TAIPEI

13,900.-

KAOHSIUNG

13,900.-

JAPAN

23,500.-

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

- ตั๋วมีอายุ 1 ปี

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 

 

 

 

  


 


ชื่อ - สกุล :
เมืองต้นทาง :
เมืองปลายทาง :
การเดินทาง :
วันเดินทางขาไป :
วันเดินทางขากลับ :
ระดับชั้น :
จำนวนผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้โดยสาร (เด็ก 2 - 11 ปี) :
เบอร์โทรติดต่อ :
E-mail :รวมราคาตั๋วเครื่องบินนักเรียน นักศึกษา